ProIng  spol.s.r.o                                                                chemické_inžinierstvo_vývoj_chemických_technológií_energetická_racionalizácia

 

 

 

 

 

 

O nás

Vitajte na stránkách firmy ProIng s.r.o. Ponúkame Vám naše služby pre kompletné vyriešenie Vašich zámerov v oblasti chémie, energetiky, ekológie a iných odvetví do finálnej formy priemyselnej aplikácie s garantovanými technickými parametrami.

Náš tým odborníkov v oblasti technológie, chemického inžinierstva, strojárstva, meracej a regulačnej techniky a riadiacich systémov navrhuje technológie a zariadenia s využitím moderného bilančného výpočtového systému HYSYS, a firmware predných svetových výrobcov zariadení pre jednotkové operácie. Technickú erudíciu a skúsenosti našich pracovníkov môžete posúdiť podľa referenčnej listiny našich úspešných riešení.

Pre Vami definovaný cieľ zabezpečíme

Technologické riešenie – vývoj a optimalizáciu
Basic Engineering, chemickoinžiniersky návrh a výber technologického zariadenia
Projekčné podklady
Výber ponúk na dodávku zariadení
Realizačnú projektovú dokumentáciu – Detail Engineering
Zabezpečenie dodávok
Realizácia a nábeh technológie

Riadenie skúšobnej prevádzky a garančného testu