ProIng  spol. s r. o. Šaľa, Slovenská republika

Referenčná listina

    

1                    štúdia

2                   technologické riešenie ( Basic Design)

3                    návrh zariadenia (data sheet)

4                    výrobná dokumentácia

5                    realizačný projekt

6                    realizácia

  

Por.č.

Názov

Miesto

Rok

Poznámka

1

Rekonštrukcia výrobne vodíka

Duslo a.s., Šaľa

1994

1,2,3,5,6

2

Zníženie exhalátov NOx z výrobne kyseliny dusičnej

Duslo a.s., Šaľa

1994

1

3

Ekonomické využitie pary v cukrovare

Cukos, Sládkovičovo

1994

1

4

Návrh výmenníkov pre výrobňu čpavku

Duslo a.s., Šaľa

1994

3,4

5

Nová výrobňa hnojiva LAV

Chemko a.s., Strážske

1994

1,2,3,4,5

6

Kontaktný chladič na chladenie hnojiva LAV

Midop s.r.o., Šaľa

1994

2,3,4,5,6

7

Spracovanie odplynov z výroby čpavku AMOS5

Duslo a.s., Šaľa

1995

2,3,4,5

8

Technologický návrh ohrevu marlothermu

Duslo a.s., Šaľa

1995

2,3,4

9

Vývoj technológie čistenia odp. vôd z výroby močoviny

Chepos Engineering, Brno, ČR 

1995

2,3,4

10

Techologická štúdia modernizácie výrobne amoniaku 1000 t/d

Duslo a.s.

1995

1

11

Štúdia aleternatív výroby DA a chladenia čpavku

Duslo a.s., Šaľa

1996

1

12

Čerpanie kvapalného CO2

MG Tatragas s.r.o., Bratislava

1996

2,3,4,5

13

Využitie kondenzátu z výroby kyseliny dusičnej

Chemko a.s., Strážske

1996

2,3,4,5

14

Vývoj technológie monomérneho vinylacetátu

Duslo a.s., Šaľa

1996

2,3,4

15

Regenerácia horľavín BIOTIKA a.s.

Intech s.r.o. Bratislava

1996

1

16

Rekonštrukcia fosfatizácie karosérií

VW Bratislava

1996

2,3,4,5,6

17

Úprava odmasťovania plechov

VW Bratislava

1996

2,3,4,5,6

18

Úprava potrubných rozvodov

VW Bratislava

1996

2,3,4,5,6

19

Regenerácia organických rozpúšťadiel BIOTIKA a.s.

Intech s.r.o. Bratislava

1996

1

20

Návrh taviaceho kotla

Best s.r.o., Šaľa

1996

3,4

21

Sýtenie vodnej pary

ZEZ š.p., Bratislava

1996

2,3,4,5,6

22

Zvýšenie kapacity reak. uzla cyklohexénu

Duslo a.s., Šaľa

1996

2,3,4

23

Zvýšenie kapacity rektifikácie I

Duslo a.s., Šaľa

1996

2,3,4

24

Riadenie skúšobnej prevádzky

Duslo a.s., Šaľa

1996

6

25

Zvýšenie kapacity reaktifikácie II

Duslo a.s., Šaľa

1996

2,3,4

26

Rekonštrukcia vzduchotechniky kabín

VW Bratislava

1996

2,3,4,5,6

27

Rekonštrukcia ohrievania oleja

VW Bratislava

1996

2,3,4,5,6

28

Rekonštrukcia filtrácie vzduchu

VW Bratislava

1996

2,3,4,5,6

29

Rekonštrukcia výroby TUV

ZEZ š.p., Bratislava

1996

2,3,4,5,6

30

Rekonštrukcia chladiacej kabíny

ZŤS Martin

1996

2,3,4,5,6

31

Intenzifikácia výroby DA rozborová štúdia

Duslo a.s., Šaľa

1996

1

32

Úprava technológie výroby cyklohexénu a sírovodíka

Duslo a.s., Šaľa

1997

2,3,4,5

33

Návrh výmenníkov tepla pre výrobu DA

Invest s.r.o., Šaľa, Šaľa

1997

2,3,4

34

Návrh rekonštrukcie odparky na spaľovni

Chemko a.s., Strážske

1997

2,3,4,5

35

Čistenie odpadových vôd

Glitsch a.s., Brno, ČR

1997

1

36

Výroba kvapalného CO2 50000 t/rok

AGA Gas s.r.o., Bratislava

1997

1

37

Výmena výmenníkov tepla

VW Bratislava

1997

2,3,4,5,6

38

Návrh mlyna na mletie LAV

Best s.r.o., Šaľa

1997

2,3,4

39

Návrh a dodávka termokondenzátorov

Iseng-Mont s.r.o., Levice

1997

2,3,4,5,6

40

Ventilačný systém Slovalco

Montirp s.r.o., Zvolen

1997

2,3,4,5,6

41

Potrubný systém elektrolýznej haly

Montirp s.r.o., Zvolen

1997

2,3,4,5,6

42

Výmena tepla Compablock

Duslo a.s., Šaľa

1997

2,3,4,5,6

43

Úprava systému odvodu kondenzátu

JCP a.s., Štúrovo

1997

2,3,4,5,6

44

Intenzifikácia chladenia

Iseng-Mont s.r.o., Levice

1997

2,3,4,5,6

45

Intenzifikácia výroby roztoku dusičnanu amónneho

Duslo a.s., Šaľa

1998

2,3,4

46

Rekonštrukcia vostavby syntézneho reaktora čpavku

Duslo a.s., Šaľa

1998

2,3,4,5,6

47

Úprava regenerácie

AssiDomän, Štúrovo

1998

2,3,4,5,6

48

Projekt spracovanie odpadov

Huma Lab Apeko s.r.o.

1998

5

49

Technológia výroby Phytosterolu

Pedis s.r.o., Nováky

1998

2,3,4

50

Odsírenie bioplynu pre kogeneračnú jednotku

ZVaK š.p., Bratislava

1999

2,3,4,5,6

51

Recyklácia tepla zo spalín zemného plynu

Iseng-Mont s.r.o., Levice

1999

2,3,4,5,6

52

Technické riešenie a projekt zapojenia ejektorov

AssiDomän, Štúrovo

1999

2,3,4,5

53

Chladenie zeleného lúhu

AssiDomän, Štúrovo

1999

2,3,4,5,6

54

Zvýšenie efektívnosti regenerácie etanolu z výroby alkaloidov

Slovakofarma a.s., Hlohovec

1999

1

55

Rekonštrukcia vodnej práčky dymových plynov

AssiDomän, Štúrovo

1999

2,3,4,5,6

56

Rekonštrukcia sulfitačnej veže

AssiDomän, Štúrovo

1999

2,3,4,5,6

57

Projekt komplexných skúšok intezifikácie výroby DA

Chempik a.s., Bratislava

1999

5

58

Projekt rekonštrukcie parných rozvodov 1,2 MPa

SVUM s.r.o., Šaľa

1999

5

59

Technická pomoc pre stavbu intenzifikácia DA

Invest s.r.o., Šaľa

1999

2,3

60

Návrh ohrievača vzduchu na ohrev kakaových bobov

Best s.r.o., Šaľa

2000

2,3

61

Projekt vonkajších nadzemných rozvodov vody

MST Strážske

2000

5

62

Zvýšenie výkonu sušiarne lamelovými výmenníkmi

Duslo a.s., Šaľa

2000

2,3,4,5,6

63

Rekonštrukcia parného ohrievača napájacej vody

AssiDomän, Štúrovo

2000

2,3,4,5,6

64

Ohrievač varného roztoku

AssiDomän, Štúrovo

2000

2,3,4,5,6

65

Návrh autoklávu s chladiacim hadom a miešadlom

Best s.r.o., Šaľa

2000

2,3

66

Modernizácia lúhovej práčky dymových plynov

AssiDomän, Štúrovo

2000

2,3,4,5,6

67

Technologické riešenie prípravy t-dodecylmerkaptánu

Duslo a.s., Šaľa

2000

2,3,

68

Štúdia výroby pary 0,6 MPa na výrobni LAV

Lovochemie a.s., ČR

2001

1

69

Technická pomoc pre Compablock CP75

AlfaLaval s.r.o., Bratislava

2001

2

70

Návrh aparátov pre Festpap

Invest s.r.o., Šaľa

2001

2,3

71

Technická pomoc pre štúdiu ZV Tarnow

Sage-Energo a.s., Brno, ČR

2001

2

72

Projekt zvýšenia tlaku pary na výrobni Dusantox

Duslo a.s., Šaľa

2001

5

73

Štúdia regenerácie nitróznych plynov pri výrobe kyseliny šťavelovej

BC MCHZ, Ostrava, ČR

2001

1

74

Projekt rekonštrukcie potrubných rozvodov pary 0,35 MPa

SVUM s.r.o., Šaľa

2001

5

75

Ekonomizácia výroby tepla termokondenzátormi

Iseng-Mont s.r.o., Levice

2001

2,3,4,5,6

76

Overenie rektifikačného systému pre delenie reakčnej zmesi TDDM

Duslo a.s., Šaľa

2001

2,3

77

Návrh varáku čistiacej kolóny

Best s.r.o., Šaľa

2001

2,3

78

Technická pomoc pri oprave Vicarb E209

Invest s.r.o., Šaľa

2001

2,3

79

Technická pomoc pri oprave ohrievača vody

Best s.r.o., Šaľa

2001

2,3

80

Technická štúdia rekonštrukcie rozvodu tlakového vzduchu

Juhocukor a.s. D.Streda

2001

1

82

Regenerácia metanolu

Duslo a.s., Šaľa

2001

1,2,3

83

Ohrev čierneho lúhu

Kappa a.s., Štúrovo

2001

2,3,4,5,6

84

Teplovodný ohrev nádrží

Palma-Tumys a.s., Bratislava

2002

2,3,4,5,6

85

Riešenie technologického uzla neutralizátora Hobler

Lovochemie a.s., ČR

2002

2,3

86

Návrh technológie a nábeh regenerácie NOx pre výrobu KŠ

BC MCHZ s.r.o., Ostrava, ČR

2002

2,3,4,5

87

Technická pomoc pri konštrukcii reboilera

Chemez s.r.o, Humenné

2002

2,3

88

Technická pomoc riadenia chladiaceho okruhu

ČKDChlazení s.r.o,ČR

2002

2,3,4

89

Výrobná dokumentácia plošín kolóny

Invest s.r.o., Šaľa

2002

2,3,4

90

Návrh a dodávka termokondenzátora s odlučovačom

Iseng-Mont s.r.o., Levice

2002

2,3,4,5,6

91

Návrh hydrauliky potrubného systému s čerpadlom a realizácia

ATP s.r.o., Bratislava

2002

2,3,4,5,6

92

Prepočet rektifikačného systému TDDM

Duslo a.s., Šaľa

2002

2,3,4

93

Technická pomoc pri návrhu kompresorovej stanice

DG Servis

2002

2,3

96

Technický návrh odplyňovača

Ekomont

2002

2,3,4,5

97

Projekt dinylového kotla 25 kW

Chemez s.r.o, Humenné.

2002

5

98

Technická pomoc pre 60% KD na výrobni LAV

Chemcomex Praha a.s.,ČR

2002

2,3,4

99

Vypracovanie výrobnej dokumentácie pre ap E206-U1

Invest s.r.o., Šaľa

2002

2,3,4

100

Rekonštrukcia vodnej pračky dymových plynov

Strojpap a.s, Štúrovo.

2002

2,3,4,5,6

101

Vypracovanie výrobnej dokumentácie pre ap E13 A

Invest s.r.o., Šaľa

2002

2,3,4

102

Štúdia technológie odstráňovania amónnych iónov z vody a sadrovca

Slovenské elektrárne a.s.

2002

1

103

Vypracovanie výrobnej dokumentácie pre výmenníky

Invest s.r.o., Šaľa

2002

2,3,4

104

Návrh a realizácia doskového chladiča oleja

Festap s.r.o.

2002

2,3,4,5,6

105

Vypracovanie výrobnej dokumentácie neutralizátora

Exmont Kyjov s.r.o., ČR

2003

2,3,4

106

Výrobná dokumentácia a dodávka chladiča oleja

Martech Šaľa

2003

2,3,4

107

Technická pomoc pre realizáciu a nábeh poistnej kolóny

Larf s.r.o, Nováky

2003

2,3,4

108

Vypracovanie technológie výroby dusičnanu amónneho pre rajský plyn

BC MCHZ s.r.o., Ostrava, ČR

2003

2,3,4

109

Návrh opravy doskového výmenníka

Kappa a.s., Štúrovo

2003

4,5,6

110

Vypracovanie technológie dodávky nitróznych plynov z KD poistná kolóna

BC MCHZ s.r.o., Ostrava, ČR

2003

2,3,4,

111

Návrh technológie a projekt odstráňovania amónnych iónov

Slovenské elektrárne a.s.

2003

2,3,4

112

Chemicko-technologická analýza technológie výroby kyseliny šťavelovej

BC MCHZ s.r.o., Ostrava, ČR

2003

1

113

Zvýšenie kapacity rektifikácie regenerácie liehu z výroby dextranu

Biotika a.s., Sl. Lupča

2003

2,3,4,5,6

115

Odstraňovanie amónnych iónov z technologickej vody a vlhkého sádrovca

Elektráreň Vojany

2004

1,2,3,4,5

116

Návrh chladenia oleja doskovými chladičmi

FESTAP Fiľakovo

2004

2,3,4,5

117

Využitie tepla spalín

PERLITA spol. s r.o.

2004

2,3,4,5

118

Využitie kondenzačného tepla spalín – návrh termokondenzátora

ENERGETIKA s.r.o.

2004

2,3,4,5

119

Spolupráca na príprave projektu Turkmenistan – močovina, čpavok

INVEST s.r.o. Šaľa

2004

2

120

Návrh etážovej kolóny na deodorizáciu jedlých olejov a tukov

INVEST s.r.o.

2004

3,4

121

Návrh ohrievača varného roztoku

Kappa a.s.Štúrovo

2004

2,3

122

Technická pomoc pri riešení výmenníkov tepla

Alfa Laval Slovakia spol. s r.o.

2004

2,3

123

Riešenie technologickej vostavby pudrovacieho rotačného bubna

TRINOM v.o.s.  Přerov

2004

2,3

124

Modernizácia a revamping výroby liadku amonno-vápenatého

Lovochemie, a.s.

2004

2,3

125

Návrh využitia odpadného tepla  v projekte novej kotolne

JASPLASTIK SK s.r.o

2004

2,3,5

126

Návrh výmenníkov na ohrev UK

SILVIA spol. s r.o

2004

3,4

127

Prevádzkový predpis, nábeh a zaškolenie personálu na odsluhu pre 115

Elektráreň Vojany

2004

 

128

Riadenie skúšobnej prevádzky pre 115

Elektráreň Vojany

2004

 

129

Návrh optimalizácie výroby hnojiva N-P-K

Lovochemie a.s.

2004

1

130

Návrh parných ohrievačov vzduchu

Kraft Foods Slovakia, a.s.

2004

2,3,5

131

Technická pomoc pri úprave riadiacich algoritmov

Hromada spol. s r.o.

2004

1

132

Návrh kondenzátorov pary

INVEST s.r.o.

2004

2,3

133

Technologická koncepcia revampingu jednotky UHDE 1000 t/deň NH3

INVEST s.r.o.

2004

1

134

Využitie kondenzačného tepla spalín – návrh termokondenzátora

Jász-Plasztik Kft

2004

2,3,4,5

135

Technická pomoc pri úprave riadiacich algoritmov

Yokogawa GmbH

2004

1

136

Analýza stavu technológie výrobne LAV

Lovochemie a.s.

2004

1

137

Riešenie vzduchotechniky pre optimum chodu granulátora výrobne LAV

Lovochemie a.s.

2004

1,2,3

138

Technická pomoc pri riešení technológie výroby kyseliny šťavelovej

BC MCHZ s.r.o., Ostrava, ČR

2005

1,2,3

139

Technológia regenerácie tepla spalín s využitím termokondezátorov

Thorma k.s. Fiľakovo

2005

1,2,3,5

140

Návrh riešenia ohrevu kyseliny sírovej

Thorma k.s. Fiľakovo

2005

1,2,3,5

141

Basic Design technológie pyrolýzy odpadných pneumatík

Dunstav D.S. s.r.o. Dun. Streda

2005

1,2,3

142

Návrh akumulátora pary s príslušenstvom

SVUM Duslo a.s.

2005

1,2,3,5

143

Kondiciovanie vzduchu pre tunelovú sušiareň plastových výliskov

JASPLASTIK SK s.r.o

2005

1,2,3,4,5,6

144

Návrh a realizácia termokondenzátora pre spaliny z rolkovej pece

Bloomsbury Pacific Slovakia

2005

1,2,3,4,5,6

145

Návrh regulačných obvodov technológie rekuperácie tepla

JASPLASTIK SK s.r.o

2005

1,2,3,4,5,6

146

Chemickoinžinierska aanlýza poškodenia VTKK na výrobne močoviny

Duslo a.s.

2005

1,2

147

Návrh technológie odsírenia bioplynu na ČOV Levice

Zsl. vodárenská spoločnosť a.s.

2005

1,2,3,5

148

Návrh a realizácia termokondenzátora pre spaliny

Energetika ChemkoStrážske a.s.

2005

1,2,3,4,5,6

149

Chemickoinžinierske riešenie prehrievača pary z parného kotla K9

Energetika ChemkoStrážske a.s.

2005

1,2,3

150

Návrh a realizácia technológie rekuperácie tepla pri lakovaní karosérií

Martech-Volkswagen Bratislava

2005

1,2,3,4,5

151

Návrh a realizácia technológie ohrevu odmasťovacieho roztoku

Festap s.r.o. Fiľakovo

2005

1,2,3,4,5,6

152

Odsírenie bioplynu

Královopolská RIA Brno

2006

1,2,3,4,5,6

153

Návrh a realizácia termokondenzátorov pre spaliny

Kotle LOOS Bratislava

2006

1,2,3,4,5,6

154

Návrh a realizácia termokondenzátorov pre spaliny

Global Progres Topolčianky

2006

1,2,3,4,5,6

155

Ekonomizácia vyžitia tepla

Thorma Fiľakovo

2006

1,2,3,4,5,6

156

Využitie odpadného tepla spalín

Bloomsbury Pacific Lučenec

2006

1,2,3,4,5,6

157

Revamping výpierky CO2

Koch Glitsch Brno

2006

2

158

Optimalizácia energetického hospodárstva

Mondi SCP Ružomberok

2006

2,3,5

159

Výpočet a návrh Venturiho trubice

IN vest Šaľa

2006

2

160

Návrh a realizácia inconelového spalinovodu

Thormasmalt Fiľakovo

2006

1,2,3,4,5,6

161

Ekonomizér parného kotla K10

Energetika Bratislava

2006

1,2,3,4,5,6

162

Návrh a realizácia termokondenzátorov pre spaliny

Fortuna Levice

2006

1,2,3,4,5,6

163

Ekonomizácia vyžitia tepla

Jász-Plastik Maďarsko

2006

1,2,3,4,5,6

164

Technologická linka pyrolýzy pneumatík

Dunstav Dunajská Streda

2006

1,2

165

Výpierka spalín a odplynov

Dunacell Kft Maďarsko

2006

1,2,3,4,5,6

166

Rekonštrukcia mokrej linky

Thormasmalt Fiľakovo

2007

2,3,5

167

Úspora tepla v kotolni, projekt

Amylum Slovakia a.s. Boleráz

2007

2,5

168

Nový reaktor pyrolýzy pneumatik, Basic Design

Dunstav D.S

2007

2,6

169

Dodávka potrubia z Inconel 601

Thormasmalt Fiľakovo

2007

3,4,6

170

Odsírovacia jednotka bioplynu ČOV Levice

Zsl. Vodárenská spoločnosť

2007

2,3,4,5,6

171

Ohrievacie jednotky vzduchu pre sušiareň

Samil balenie s.r.o. Galanta

2007

2,3,4,5,6

172

Dodávka termokondenzátorov do kotolne

Samil balenie s.r.o. Galanta

2007

2,3,4,5,6

173

Dodávka ohrievača vzduchu

Mondi SCP Ružomberok

2007

2,3,4,5,6

174

Dodávka filtračno-ohrievacích jednotiek vzduchu pre sušiareň kukurice

Agro-Divízia s.r.o. Selice

2007

2,3,4,5,6

175

Rekuperácia tepla v pekárni

INKAP Nitra

2007

2,3,4,6

176

Spracovanie odpadných olejov - štúdia

KONZEKO s.r.o. Markušovce

2007

1

177

Ohrievač vzduchu

Kraft Foods Slovakia a.s.

2007

2,4,6

178

Využitie odpadného tepla pecí na vykurovanie

Kerko a.s. Michalovce

2007

2,3,4,5,6

179

Regenerácia acetónu v Biotoke a.s.

Pedis s.r.o. Hlohovec

2008

2,5

180

Oplach nosičov karosérií 1

Martech s.r.o. Šaľa

2008

2,3,5,6

181

Oplach nosičov karosérií 2

Martech s.r.o. Šaľa

2008

2,3,5,6

182

Zabezpečenie stabilného tlaku vody pre úpravňu vody

Plastika a.s. Nitra

2008

2,3,6

183

Rekonštrukcia prípravy napájacej vody pre kotla K5,K6 s úsporou energie

Bratislavská teplárenská a.s.

2008

2,3,5,6

184

Návrh a dodávka chladiča vzduchu

Kraft Foods Slovakia a.s.

2008

2,3,6

185

Regenerácia acetónu v Biotike a.s.

Klimati-team s.r.o. Hlohovec

2008

2,3,5,6

186

Termokondenzátor TK 0,8 úspora energie

Tibor Bartalos, Spektrum

2008

2,3,6

187

Analýza činnosti chladiacej stanice York

Johns Manville Slovakia a.s.

2008

1

188

Dodávka ekonomizérov pre Kotol K2

Palma Group a.s. Bratislava

2008

5

189

Projekt kotolne na pelety pre plaváreň

Swim, s.r.o. Divín

2008

2,5

190

Návrh ekonomizéra kotla

Amylum Slovakia a.s. Boleráz

2008

2,3

191

Dodávky potrubí a materiálu z Inconel 601

Thorma výroba k.s. Fiľakovo

2008

3,6

193

Chadič vzduchu

Kraft Foods Slovakia a.s.

2008

3,6

194

Úspora zemného plynu v kotolni K3-7, KN

Heloro s.r.o. Bratislava

2008

2,3,5,6

195

Technológia spracovania odpadných olejov

Variant a.s. Poľsko

2008

1

196

Dodávka termokondenzátorov do kotolne

HELORO spol. s r.o., Blava

2009

2,3,4,5,6

197

Dodávka termokondenzátorov pre kogeneračné jednotky

COM-Therm s.r.o., Komárno

2009

2,3,4,5,6

198

Návrh a dodávka chadiča vzduchu

Kraft Foods Slovakia a.s.

2009

3,6

199

Úspora zemného plynu v kotolni konzervárne

A+H konz., Veľké Úľany

2009

2,3,5,6

200

Ohrievač vzduchu

Kraft Foods Slovakia a.s.

2009

2,4,6

201

Návrh a dodávka potrubia INCONEL

Thorma výroba k.s. Fiľakovo

2009

3,4,6

202

Pyrolýza pneumatík výroba pary a dusíka

Dunstav s.r.o.

2009

2,3

203

Tech. riešenie uzla ohrevu plynu horúcou vodou, basic a detail engineering

IEG Levice

2009

2,3

204

Technické riešenie PD dodávka a montáž kotlov na biomasu s výmenníkmi

SPOOL Lučenec

2010

2,3,4,5,6

205

PD dodávka a montáž kotla na biomasu pre ohrev objektov

PD Rastislavice

2010

2,3,4,5,6

206

Úprava doskových výmenníkov

MONDI SCP Ružomberok

2010

5,6

207

Systém rekuperácie tepla

COM therm Komárno

2010

2,3,4,5,6

208

Technická pomoc pri riešení modernizácie pece

IPE Michalovcce

2010

1,2

209

Rekuperácia tepla termokondenzátormi

INKA – P Nitra

2010

2,3,4,5,6

210

Riešenie a dodávka ohrievača vzduchu pre VW Bratislava

MARTECH

2010

5,6

211

Intenzifikácia a reštrukturalizácia zhodnocevania odpadových olejov

KONZEKO Markušovce

2010

1,2,3

212

Dodávka a montáž teplovýmenného zariadenia

Gemermilk Rimavská Sobota

2010

5,6

213

Ohrievač vzduchu pre VW

MARTECH

2011

5,6

214

Výroba tepla z biomasy

PD Rastislavice

2011

2,3,4,5,6

215

Tepelné čerpadlo, techn. Riešenie a projekt

COM therm

2011

2,3,4,5

216

Optava ohrievacích telies

Kraft Foods Slovakia

2011

4,5,6

217

Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie

SPOOL Lučenec

2011

2

218

Zaškolenie pracovníkov na prevádzku kotla

SPOOL Lučenec

2011

2

219

Návrh a dodávka zmiešavacej trysky pre výrobňu kys. Dusičnej

Duslo Šaľa

2011

3,4,5,6

220

Zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti výmenníkov tepla

Mondi SCP Ružomberok

2011

4,5,6

221

Technická štúdia

Hnojivá Duslo Strážske

2011

2

222

Návrh a dodávka doskového výmenníka s príslušenstvom

EMS-YZAMER

2011

4,6

223

Dodávka náhradných dielov pre termofórovú pec

Konzeko Markušovce

2011

6

224

Štúdia na využitie odpadového tepla

VOLKSWAGEN Bratislava

2011

1

225

Návrh a dodávka termokondenzátorov

COM therm

2011

3,4,5,6

226

Návrh a dodávka termokondenzátorov

INKA-P Nitra

2011

3,4,5,6

227

Návrh a dodávka termokondenzátorov

STAVOMONTÁŽE EDS Brno

2011

3,4,5,6

228

Dodávka čerpadiel a kompenzátorov

COM therm

2011

5,6

229

Dodávka výmenníkov

Mondi SCP Ružomberok

2011

6

230

Zvýšenie výroby extrudovaného hmojiva

Partner in Pet Food Slovakia

2011

3,4,5,6

231

Návrh technológie chladenia plynu

Maks-D s.r.o. Nováky

2011

2,3,4

232

Dodávka náplne rektifikačných kolón

Konzeko Markušovce

2011

5,6

233

Návrh a dodávka doskového výmenníka a čerpadla s expandérom

Maks-D s.r.o. Nováky

2011

4,6

234

Údržba a čistenie výmenníka tepla

Železiarne Podbrezová

2011

6

235

Návrh a dodávka systému prípravy technologickej vody

Dios Slovakia Horné Saliby

2011

2,3,4,5,6

236

Návrh a dodávka parného ohrievača

Kraft Foods Slovakia

2012

3,6

237

Návrh a dodávka injektora kotlovej vody

Duslo Šaľa

2012

3,4,5,6

238

Oprava ohrevu vzduchu

Kraft Foods Slovakia

2012

6

239

Kontrolný výpočet distribútora ZP

Hnojivá Duslo Strážske

2012

2

240

Návrh a dodávka termokondenzátorov

Stavomontáže EDS Brno

2012

2,6