ProIng  spol. s.r.o                                                                                      chemické_inžinierstvo_vývoj_chemických_technológií_energetická_racionalizácia   

 

 

   

 
   

Rok 1995

Názov Miesto Poznámka Obrázok
  Spracovanie odplynov z výroby čpavku AMOS5 Duslo a.s., Šaľa 2,3,4,5  
  Technologický návrh ohrevu marlothermu Duslo a.s., Šaľa 2,3,4  
  Vývoj technológie čistenia odpadových vôd z výroby močoviny Chepos Engineering, Brno, ČR 2,3,4  
         
         
         
         
         


                     

 
  1. Štúdia   2. Technologické riešenie ( Basic Design)   3. Návrh zariadenia   4. Výrobná dokumentácia   5. Realizačný projekt 6.Realizácia