ProIng  spol. s.r.o                                                                                      chemické_inžinierstvo_vývoj_chemických_technológií_energetická_racionalizácia   

 

 

   

 
   

Rok 1996

Názov Miesto Poznámka Obrázok
  Štúdia alternatív výroby DA a chladenia čpavku Duslo a.s., Šaľa 1  
  Čerpanie kvapalného CO2 MG Tatragas s.r.o., Bratislava 2,3,4,5  
  Využitie kondenzátu z výroby kyseliny dusičnej Chemko a.s, Strážske 2,3,4,5  
 

Vývoj technológie monomérneho vinylacetátu

Duslo a.s., Šaľa

2,3,4

 
 

Regenerácia horľavín BIOTIKA a.s.

Intech s.r.o, Bratislava

1

 
 

Rekonštrukcia fosfatizácie karosérií

VW Bratislava

2,3,4,5,6

 
 

Úprava odmasťovania plechov

VW Bratislava

2,3,4,5,6

 
 

Úprava potrubných rozvodov

VW Bratislava

2,3,4,5,6

 
 

Regenerácia organických rozpúšťadiel BIOTIKA

Intech s.r.o, Bratislava

1

 
 

Návrh taviaceho kotla

Best s.r.o., Šaľa

3,4

 
 

Sýtenie vodnej pary

ZEZ š.p., Bratislava

2,3,4,5,6

 
 

Zvýšenie kapacity reakcie uzla cyklohexénu

Duslo a.s., Šaľa

2,3,4

 
  Zvýšenie kapacity reaktifikácia 1

Duslo a.s., Šaľa

2,3,4

 
 

Riadenia skúšobnej prevádzky

Duslo a.s., Šaľa

6

 
 

Zvýšenie kapacity rektifikácia 2

Duslo a.s., Šaľa

2,3,4

 
 

Rekonštrukcia vzduchotechniky kabín

VW Bratislava

2,3,4,5,6

 
 

Rekonštrukcia ohrievania oleja

VW Bratislava

2,3,4,5,6

 
 

Rekonštrukcia filtrácie vzduchu

VW Bratislava

2,3,4,5,6

 
 

Rekonštrukcia výroby TUV

ZEZ š.p., Bratislava

2,3,4,5,6

 
 

Rekonštrukcia chladiacej kabíny

ZTŠ š.p., Martin

2,3,4,5,6

 
 

Modernizácia výpierky CO2

Duslo a.s., Šaľa

2,3,4,5,6

 
 

Intenzifikácia výroby DA rozborová štúdia

Duslo a.s., Šaľa

1

 


                     

 
  1. Štúdia   2. Technologické riešenie ( Basic Design)   3. Návrh zariadenia   4. Výrobná dokumentácia   5. Realizačný projekt 6.Realizácia