ProIng  spol. s.r.o                                                                                      chemické_inžinierstvo_vývoj_chemických_technológií_energetická_racionalizácia   

 

 

   

 
   

Rok 1997

Názov Miesto Poznámka Obrázok
  Úprava technológie výroby cyklohexénu a sírovodíka Duslo a.s., Šaľa 2,3,4,5  
  Návrh výmenníkov tepla pre výrobu DA Invest s.r.o.,Šaľa, Šaľa 2,3,4  
  Návrh rekonštrukcie odparky na spaľovni Chemko a.s, Strážske 2,3,4,5  
 

Čistenie odpadových vôd

Glitsch a.s.., Brno, ČR

1

 
 

Výroba kvapalného CO2 50000 t/rok

AGA Gas s.r.o., Bratislava

1

 
 

Výmena výmenníkov tepla

VW Bratislava

2,3,4,5,6

 
  Návrh mlyna na mletie LAV

Best s.r.o., Šaľa

2,3,4

 
 

Návrh a dodávka termokondenzátorov

Iseng-Mont s.r.o., Levice

2,3,4,5,6

 
 

Ventilačný systém Slovalco

Montirp s.r.o., Zvolen

2,3,4,5,6

 
 

Potrubný systém elektrolýznej haly

Montirp s.r.o., Zvolen

2,3,4,5,6

 
 

Výmena tepla Compablock

Duslo a.s., Šaľa

2,3,4,5,6

 
 

Úprava systému odvodu kondenzátu

JPC a.s., Štúrovo

2,3,4,5,6

 
 

Intenzitfikácia chladenia

Iseng-Mont s.r.o., Levice

2,3,4,5,6

 


                     

 
  1. Štúdia   2. Technologické riešenie ( Basic Design)   3. Návrh zariadenia   4. Výrobná dokumentácia   5. Realizačný projekt 6.Realizácia