ProIng  spol. s.r.o                                                                                      chemické_inžinierstvo_vývoj_chemických_technológií_energetická_racionalizácia   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1998

Názov

Miesto

Poznámka

Obrázok

 

Intenzifikácia výroby roztoku dusičňanu amónneho

Duslo a.s., Šaľa

2,3,4,

 

 

Rekonštrukcia vostavby syntézneho reaktora čpavku

Duslo a.s., Šaľa

2,3,4,5,6

 

 

Úprava regenerácie

AssiDomän, Štúrovo

2,3,4,5,6

 

 

Projekt spracovania odpadov

Huma Lab Apeko s..r.o

5

 

 

Technológia výroby Phytosterolu

Pedis s.r.o., Nováky

2,3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                     

 

  1. Štúdia

  2. Technologické riešenie ( Basic Design)

  3. Návrh zariadenia

  4. Výrobná dokumentácia

  5. Realizačný projekt

6.Realizácia

 

  &