ProIng  spol. s.r.o                                                                                      chemické_inžinierstvo_vývoj_chemických_technológií_energetická_racionalizácia   

 

 

   

 
   

Rok 1999

Názov Miesto Poznámka Obrázok
  Odsírenie bioplynu pre kogeneračnú jednotku ZVaK š.p., Bratislava 2,3,4,5,6  
  Recyklácia tepla zo spalín zemného plynu Inseg-Mont s.r.o., Levice 2,3,4,5,6  
  Technické riešenie a projekt zapojenia ejektorov AssiDomän, Štúrovo 2,3,4,5  
 

Chladenie zeleného lúhu

AssiDomän, Štúrovo

2,3,4,5,6

 
 

Zvýšenie efektívnosti regenerácie etanolu z výroby alkaloidov

Slovakofarma a.s., Hlohovec

1

 
 

Rekonštrukcia vodnej práčky dymových plynov

AssiDomän, Štúrovo

2,3,4,5,6

 
  Rekonštrukcia sulfitačnej veže

AssiDomän, Štúrovo

2,3,4,5,6

 
 

Projekt komplexných skúšok intenzifikácie výroby DA

Chempik a.s., Bratislava

5

 
 

Projekt rekonštrukcie parných rozvodov 1,2 MPa

SVUM s.r.o., Šaľa

5

 
 

Technická pomoc pre stavbu intenzifikácia DA

 

Invest s.r.o., Šaľa

2,3

 


                     

 
  1. Štúdia   2. Technologické riešenie ( Basic Design)   3. Návrh zariadenia   4. Výrobná dokumentácia   5. Realizačný projekt 6.Realizácia