ProIng  spol. s.r.o                                                                                      chemické_inžinierstvo_vývoj_chemických_technológií_energetická_racionalizácia   

 

 

   

 
   

  Rok   2000

Názov Miesto Poznámka Obrázok
  Návrh ohrievača vzduchu na ohrev kakaových bôbov Best s.r.o., Šaľa 2,3  
  Recyklácia tepla zo spalín zemného plynu MST Strážske 5  
  Technické riešenie a projekt zapojenia ejektorov Duslo a.s., Šaľa 2,3,4,5,6  
 

Chladenie zeleného lúhu

AssiDomän, Štúrovo

2,3,4,5,6

 
 

Zvýšenie efektívnosti regenerácie etanolu z výroby alkaloidov

AssiDomän, Štúrovo

2,3,4,5,6

 
 

Rekonštrukcia vodnej práčky dymových plynov

Best s.r.o., Šaľa

2,3

 
  Rekonštrukcia sulfitačnej veže

AssiDomän, Štúrovo

2,3,4,5,6

 
 

Projekt komplexných skúšok intenzifikácie výroby DA

Duslo a.s., Šaľa

2,3

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

   


                     

 
  1. Štúdia   2. Technologické riešenie ( Basic Design)   3. Návrh zariadenia   4. Výrobná dokumentácia   5. Realizačný projekt 6.Realizácia