ProIng  spol. s.r.o                                                                                      chemické_inžinierstvo_vývoj_chemických_technológií_energetická_racionalizácia   

 

 

   

 
   

Rok 2001

Názov Miesto Poznámka Obrázok
  Štúdia výroby pary 0,6 MPa na výrobni LAV  Lovochemie a.s., ČR 1  
  Technická pomoc pre Compablock CP 75 AlfaLaval s.r.o., Bratislava 2  
  Návrh aparátov pre Festpap Invest s.r.o., Šaľa 2,3  
 

Technická pomoc pre štúdiu ZV Tarnow

 

Sage-Energo a.s., Brno, ČR

2

 
 

Projekt zvýšenia tlaku pary na výrobni Dusantox

Duslo a.s., Šaľa

5

 
 

Štúdia regenerácie nitróznych plynov pri výrobe kyseliny šťavelovej

BC MCHZ, Ostrava , ČR

1

 
 

Projekt rekonštrukcie potrubných rozvodov pary 0,35 MPa

SVUM s.r.o.,Šaľa

5

 
 

Ekonomizácia výroby tepla termokondenzátormi

Isegn-Mont s.r.o., Levice

2,3,4,5,6

 
 

Návrh varáku čistiacej kolóny

Duslo a.s., Šaľa

2,3

 
 

Technická pomoc pri oprave Vicarb E209

Invest s.r.o., Šaľa

2,3

 
 

Technická pomoc pri oprave ohrievača vody

Best s.r.o., Šaľa

2,3

 
 

Technická štúdia rekonštrukcie rozvodu tlakového vzduchu

Juhocukor a.s., D. Streda

1

 
  Zvýšenie výroby a modernizácia výroby hnojiva LAV

Lovochemie a.s., ČR

2,3

 
 

Regenerácia metanolu

Duslo a.s., Šaľa

1,2,3

 
 

Ohrev čierneho lúhu

Kappa a.s., Štúrovo

2,3,4,5,6

 
 

Overenie rektifikačného systému pre delenie reakčnej zmesi TDDM

Duslo a.s., Šaľa

2,3

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

 
     

 

 
     

 

 


                     

 
  1. Štúdia   2. Technologické riešenie ( Basic Design)   3. Návrh zariadenia   4. Výrobná dokumentácia   5. Realizačný projekt 6.Realizácia