ProIng  spol. s.r.o                                                                                      chemické_inžinierstvo_vývoj_chemických_technológií_energetická_racionalizácia   

 

 

   

 
   

Rok 2002

Názov Miesto Poznámka Obrázok
  Teplovodný ohrev nádrží  Palma-Tumys a.s., Bratislava 2,3,4,5,6  
  Riešenie technologického uzla neutralizátora Hobler Lovochemie a.s., ČR 2,3  
  Návrh technológie a nábeh regenerácie  NOx pre výrobu KŠ BC MCHZ s.r.o., Ostrava, ČR 2,3,4,5  
 

Technická pomoc pri rekonštzrukcii reboilera

 

Chemez s.ro., Humenné

2,3

 
 

Technická pomoc riadenia chladiaceho okruhu

ČKDCHlazení s.r.o., ČR

2,3,4

 
 

Výrobná dokumentácia plošín kolóny

Invest s.r.o., Šaľa

2,3,4

 
 

Návrh a dodávka termokondenzátora s odlučovačom

Isegn-Mont s.r.o., Levice

2,3,4,5,6

 
 

Návrh hydrauliky potrubného systému s čerpadlom a realizácia

ATP s.r.o., Bratislava

2,3,4,5,6

 
 

Prepočet rektifikačného systému  TDDM

Duslo a.s., Šaľa

2,3,4

 
 

Technická pomoc pri návrhu kompresorovej stanice

DG Servis

2,3

 
 

Technická pomoc pri realizácii 60% kys. dusičnej na výrobni LAV

Lovochemie a.s., ČR

2,3,4

 
 

Podklady pre projekt pre spracovanie 60% kys. dusičnej na výrobni LAV

Lovochemie a.s., ČR

2,3,4

 
  Technický návrh odplyňovača

Ekomont

2,3,4,5

 
 

Projekt dinylového kotla 25 kW

Chemez s.r.o., Humenné

5

 
 

Technická pomoc pre 60% KD na výrobni LAV

Chemcomex Praha a.s. ČR

2,3,4

 
 

Vypracovanie výrobnej dokumentácie pre ap E206-U1

Invest s.r.o., Šaľa

2,3,4

 
 

Rekonštrukcia vodnej pračky dymových plynov

Strojpap a.s., Štúrovo

2,3,4,5,6

 
 

Vypracovanie výrobnej dokumentácie pre ap E13 A

Invest s.r.o., Šaľa

2,3,4

 
  Štúdia technológie odstraňovania amónnych iónov z vody a sadrovca

Slovenské elektrárne a.s

1

 
 

Vypracovanie výrobnej dokumentácie pre výmenníky

Invest s.r.o., Šaľa

2,3,4

 
  Návrh a realizácia doskového chladiča oleja

Festap s.r.o.

2,3,4,5,6

 
     

 

 


                     

 
  1. Štúdia   2. Technologické riešenie ( Basic Design)   3. Návrh zariadenia   4. Výrobná dokumentácia   5. Realizačný projekt 6.Realizácia