ProIng  spol. s.r.o                                                                                      chemické_inžinierstvo_vývoj_chemických_technológií_energetická_racionalizácia   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2003

Názov

Miesto

Poznámka

Obrázok

 

Vypracovanie výrobnej dokumntácie neutralizátora 

Exmont Kyjov s.r.o., ČR

2,3,4

 

 

Výrobná dokumentácia  a dodávka chaldiča oleja

Martech Šaľa

2,3,4

 

 

Technická pomoc pre realizáciu a nábeh poistnej kolóny

Larf s.r.o., Nováky

2,3,4

 

 

Vypracovanie technológie výroby dusičnanu amónneho pre rajský plyn 

BC MCHZ s.r.o., Ostrava, ČR

2,3,4

 

 

Návrh opravy doskového výmenníka

Kappa a.s., Štúrovo

4,5,6

 

 

Vypracovanie technológie dodávky nitróznych plynov z KD poistná kolóna

BC MCHZ s.r.o., Ostrava, ČR

2,3,4

 

 

Návrh technológie a projekt odstraňovania amónnych iónov

Slovenské elektrárne a.s.

2,3,4,5

 

 

Chemicko-technologická analýza technológie výroby kyseliny šťavelovej

BC MCHZ s.r.o., Ostrava, ČR

1

 

 

Zvýšenie kapacity rektifikácie regenerácie liehu z výroby dextranu

Biotika a.s., Sl. Ľupča

2,3,4,5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                     

 

  1. Štúdia

  2. Technologické riešenie ( Basic Design)

  3. Návrh zariadenia

  4. Výrobná dokumentácia

  5. Realizačný projekt

6.Realizácia