ProIng  spol. s.r.o                                                                                      chemické_inžinierstvo_vývoj_chemických_technológií_energetická_racionalizácia   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2004

Názov

Miesto

Poznámka

Obrázok

 

Odstraňovanie amónnych iónov z technologickej vody a vlhkého sádrovca

Elektráreň Vojany

1,2,3,4,5

 

 

Návrh chladenia oleja doskovými chladičmi

FESTAP Fiľakovo

2,3,4,5

 

 

Využitie tepla spalín

PERLITA spol. s r.o.

2,3,4,5

 

 

Využitie kondenzačného tepla spalín – návrh termokondenzátora

ENERGETIKA s.r.o.

2,3,4,5

 

 

Spolupráca na príprave projektu Turkmenistan – močovina, čpavok

INVEST s.r.o. Šaľa

2

 

 

Návrh etážovej kolóny na deodorizáciu jedlých olejov a tukov

INVEST s.r.o.

3,4

 

 

Návrh ohrievača varného roztoku

Kappa a.s.Štúrovo

2,3

 

 

Technická pomoc pri riešení výmenníkov tepla

Alfa Laval Slovakia spol. s r.o.

2,3

 

 

Riešenie technologickej vostavby pudrovacieho rotačného bubna

TRINOM v.o.s.  Přerov

2,3

 

 

Modernizácia a revamping výroby liadku amonno-vápenatého

Lovochemie, a.s.

2,3

 

 

Návrh využitia odpadného tepla  v projekte novej kotolne

JASPLASTIK SK s.r.o

2,3,5

 

 

Návrh výmenníkov na ohrev UK

SILVIA spol. s r.o

3,4

 

 

Prevádzkový predpis, nábeh a zaškolenie personálu na odsluhu pre 115

Elektráreň Vojany

 

 

 

Riadenie skúšobnej prevádzky pre 115

Elektráreň Vojany

 

 

 

Návrh optimalizácie výroby hnojiva N-P-K

Lovochemie a.s.

1

 

 

Návrh parných ohrievačov vzduchu

Kraft Foods Slovakia, a.s.

2,3,5

 

 

Technická pomoc pri úprave riadiacich algoritmov

Hromada spol. s r.o.

1

 

 

Návrh kondenzátorov pary

INVEST s.r.o.

2,3

 

 

Technologická koncepcia revampingu jednotky UHDE 1000 t/deň NH3

INVEST s.r.o.

1

 

 

Využitie kondenzačného tepla spalín – návrh termokondenzátora

Jász-Plasztik Kft

2,3,4,5

 

 

Technická pomoc pri úprave riadiacich algoritmov

Yokogawa GmbH

1

 

 

Analýza stavu technológie výrobne LAV

Lovochemie a.s.

1

 

 

Riešenie vzduchotechniky pre optimum chodu granulátora výrobne LAV

Lovochemie a.s.

1,2,3

 


                     

 

  1. Štúdia

  2. Technologické riešenie ( Basic Design)

  3. Návrh zariadenia

  4. Výrobná dokumentácia

  5. Realizačný projekt

6.Realizácia