ProIng  spol. s.r.o                                                                                      chemické_inžinierstvo_vývoj_chemických_technológií_energetická_racionalizácia   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2005

Názov

Miesto

Poznámka

Obrázok

 

Technická pomoc pri riešení technológie výroby kyseliny šťavelovej

BC MCHZ s.r.o., Ostrava, ČR

1,2,3

 

 

Technológia regenerácie tepla spalín s využitím termokondezátorov

Thorma k.s. Fiľakovo

1,2,3,5

 

 

Návrh riešenia ohrevu kyseliny sírovej

Thorma k.s. Fiľakovo

1,2,3,5

 

 

Basic Design technológie pyrolýzy odpadných pneumatík

Dunstav D.S. s.r.o. Dun. Streda

1,2,3

 

 

Návrh akumulátora pary s príslušenstvom

SVUM Duslo a.s.

1,2,3,5

 

 

Kondiciovanie vzduchu pre tunelovú sušiareň plastových výliskov

JASPLASTIK SK s.r.o

1,2,3,4,5,6

 

 

Návrh a realizácia termokondenzátora pre spaliny z rolkovej pece

Bloomsbury Pacific Slovakia

1,2,3,4,5,6

 

 

Návrh regulačných obvodov technológie rekuperácie tepla

JASPLASTIK SK s.r.o

1,2,3,4,5,6

 

 

Chemickoinžinierska aanlýza poškodenia VTKK na výrobne močoviny

Duslo a.s.

1,2

 

 

Návrh technológie odsírenia bioplynu na ČOV Levice

Zsl. vodárenská spoločnosť a.s.

1,2,3,5

 

 

Návrh a realizácia termokondenzátora pre spaliny

Energetika ChemkoStrážske a.s.

1,2,3,4,5,6

 

 

Chemickoinžinierske riešenie prehrievača pary z parného kotla K9

Energetika ChemkoStrážske a.s.

1,2,3

 

 

Návrh a realizácia technológie rekuperácie tepla pri lakovaní karosérií

Martech-Volkswagen Bratislava

1,2,3,4,5

 

 

Návrh a realizácia technológie ohrevu odmasťovacieho roztoku

Festap s.r.o. Fiľakovo

1,2,3,4,5,6

 


                     

 

  1. Štúdia

  2. Technologické riešenie ( Basic Design)

  3. Návrh zariadenia

  4. Výrobná dokumentácia

  5. Realizačný projekt

6.Realizácia