ProIng  spol. s.r.o                                                                                      chemické_inžinierstvo_vývoj_chemických_technológií_energetická_racionalizácia   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2006

Názov

Miesto

Poznámka

Obrázok

 

Odsírenie bioplynu

Královopolská RIA Brno

1,2,3,4,5,6

 

 

Návrh a realizácia termokondenzátorov pre spaliny

Kotle LOOS Bratislava

1,2,3,4,5,6

 

 

Návrh a realizácia termokondenzátorov pre spaliny

Global Progres Topolčianky

1,2,3,4,5,6

 

 

Ekonomizácia vyžitia tepla

Thorma Fiľakovo

1,2,3,4,5,6

 

 

Využitie odpadného tepla spalín

Bloomsbury Pacific Lučenec

1,2,3,4,5,6

 

 

Revamping výpierky CO2

Koch Glitsch Brno

2

 

 

Optimalizácia energetického hospodárstva

Mondi SCP Ružomberok

2,3,5

 

 

Výpočet a návrh Venturiho trubice

IN vest Šaľa

2

 

 

Návrh a realizácia inconelového spalinovodu

Thormasmalt Fiľakovo

1,2,3,4,5,6

 

 

Ekonomizér parného kotla K10

Energetika Bratislava

1,2,3,4,5,6

 

 

Návrh a realizácia termokondenzátorov pre spaliny

Fortuna Levice

1,2,3,4,5,6

 

 

Ekonomizácia vyžitia tepla

Jász-Plastik Maďarsko

1,2,3,4,5,6

 

 

Technologická linka pyrolýzy pneumatík

Dunstav Dunajská Streda

1,2

 

 

Výpierka spalín a odplynov

Dunacell Kft Maďarsko

1,2,3,4,5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                     

 

  1. Štúdia

  2. Technologické riešenie ( Basic Design)

  3. Návrh zariadenia

  4. Výrobná dokumentácia

  5. Realizačný projekt

6.Realizácia