ProIng  spol. s.r.o                                                                                      chemické_inžinierstvo_vývoj_chemických_technológií_energetická_racionalizácia   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2009

Názov

Miesto

Poznámka

Obrázok

 

Dodávka termokondenzátorov do kotolne

HELORO spol. s r.o., Blava

2,3,4,5,6

 

 

Dodávka termokondenzátorov pre kogeneračné jednotky

COM-Therm s.r.o., Komárno

2,3,4,5,6

 

 

Návrh a dodávka chladiča vzduchu

Kraft Foods Slovakia a.s.

3,6

 

 

Úspora zemného plynu v kotolni konzervárne

A+H konz., Veľké Úľany

2,3,5,6

 

 

Ohrievač vzduchu

Kraft Foods Slovakia a.s.

2,4,6

 

 

Návrh a dodávka potrubia INCONEL

Thorma výroba k.s. Fiľakovo

3,4,6

 

 

Pyrolýza pneumatík výroba pary a dusíka

Dunstav s.r.o.

2,3

 

 

Tech. riešenie uzla ohrevu plynu horúcou vodou, basic a detail engineering

IEG Levice

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                     

 

  1. Štúdia

  2. Technologické riešenie ( Basic Design)

  3. Návrh zariadenia

  4. Výrobná dokumentácia

  5. Realizačný projekt

6.Realizácia