ProIng  spol. s.r.o                                                                                      chemické_inžinierstvo_vývoj_chemických_technológií_energetická_racionalizácia   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2010

Názov

Miesto

Poznámka

Obrázok

 

Technické riešenie PD dodávka a montáž kotlov na biomasu s výmenníkmi

SPOOL Lučenec

2,3,4,5,6

 

 

PD dodávka a montáž kotla na biomasu pre ohrev objektov

PD Rastislavice

2,3,4,5,6

 

 

Úprava doskových výmenníkov

MONDI SCP Ružomberok

5,6

 

 

Systém rekuperácie tepla

COM therm Komárno

2,3,4,5,6

 

 

Technická pomoc pri riešení modernizácie pece

IPE Michalovce

1,2

 

 

Rekuperácia tepla termokondenzátormi

INKA – P Nitra

2,3,4,5,6

 

 

Riešenie a dodávka ohrievača vzduchu pre VW Bratislava

MARTECH

5,6

 

 

Intenzifikácia a reštrukturalizácia zhodnocovania odpadových olejov

KONZEKO Markušovce

1,2,3

 

 

Dodávka a montáž teplovýmenného zariadenia

Gemermilk Rimavská Sobota

5,6

 

 

 

  1. Štúdia

  2. Technologické riešenie ( Basic Design)

  3. Návrh zariadenia

  4. Výrobná dokumentácia

  5. Realizačný projekt

6.Realizácia