ProIng  spol. s.r.o                                                                                      chemické_inžinierstvo_vývoj_chemických_technológií_energetická_racionalizácia   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2011

Názov

Miesto

Poznámka

Obrázok

 

Ohrievač vzduchu pre VW MARTECH 5,6

 

 

Výroba tepla z biomasy PD Rastislavice 2,3,4,5,6

 

 

Tepelné čerpadlo, techn. Riešenie a projekt COM therm 2,3,4,5

 

 

Oprava ohrievacích telies Kraft Foods Slovakia 4,5,6

 

 

Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie SPOOL Lučenec 2

 

 

Zaškolenie pracovníkov na prevádzku kotla SPOOL Lučenec 2

 

 

Návrh a dodávka zmiešavacej trysky pre výrobňu kys. Dusičnej Duslo Šaľa 3,4,5,6

 

 

Zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti výmenníkov tepla Mondi SCP Ružomberok 4,5,6

 

 

Technická štúdia Hnojivá Duslo Strážske 2

 

 

Návrh a dodávka doskového výmenníka s príslušenstvom EMS-YZAMER 4,6

 

 

Dodávka náhradných dielov pre termofórovú pec Konzeko Markušovce 6

 

 

Štúdia na využitie odpadového tepla VOLKSWAGEN Bratislava 1

 

 

Návrh a dodávka termokondenzátorov COM therm 3,4,5,6

 

 

Návrh a dodávka termokondenzátorov INKA-P Nitra 3,4,5,6

 

 

Návrh a dodávka termokondenzátorov STAVOMONTÁŽE EDS Brno 3,4,5,6

 

 

Dodávka čerpadiel a kompenzátorov COM therm 5,6

 

 

Dodávka výmenníkov Mondi SCP Ružomberok 6

 

 

Zvýšenie výroby extrudovaného hmojiva Partner in Pet Food Slovakia 3,4,5,6

 

 

Návrh technológie chladenia plynu Maks-D s.r.o. Nováky 2,3,4

 

 

Dodávka náplne rektifikačných kolón Konzeko Markušovce 5,6

 

 

Návrh a dodávka doskového výmenníka a čerpadla s expandérom Maks-D s.r.o. Nováky 4,6

 

 

Údržba a čistenie výmenníka tepla Železiarne Podbrezová 6

 

 

Návrh a dodávka systému prípravy technologickej vody Dios Slovakia Horné Saliby 2,3,4,5,6

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 

  1. Štúdia

  2. Technologické riešenie ( Basic Design)

  3. Návrh zariadenia

  4. Výrobná dokumentácia

  5. Realizačný projekt

6.Realizácia