ProIng  spol. s.r.o                                                                                      chemické_inžinierstvo_vývoj_chemických_technológií_energetická_racionalizácia   

 

 

   

 
   

Rok 1994

Názov Miesto Poznámka Obrázok
  Rekonštrukcia výrobne vodíka Duslo a.s., Šaľa 1,2,3,5,6  
  Zníženie exhalátov NOx z výrobne kyseliny dusičnej Duslo a.s., Šaľa 1  
  Ekonomické využitie pary v cukrovare Cukos, Sládkovičovo 1  
  Návrh výmenníkov pre výrobňu čpavku Duslo a.s., Šaľa 3,4  
  Nová výrobňa hnojiva LAV Chemko a.s., Strážske 1,2,3,4,5  
  Kontaktný chladič na chladenie hnojiva LAV Midop s.r.o, Šaľa 2,3,4,5,6  
         
         


                     

 
  1. Štúdia   2. Technologické riešenie ( Basic Design)   3. Návrh zariadenia   4. Výrobná dokumentácia   5. Realizačný projekt   6. Realizácia